Ett par glasögon och en penna ligger på olika dokument som innehåller diagram och grafer.

Kliniska studier

På denna sida med tillhörande undersidor finns information om kliniska studier riktad till vårdgivare.

Forskning är en viktig del av uppdraget inom hälso- och sjukvården för att generera ny kunskap.
Därför arbetar Region Blekinge för att utveckla stödstrukturer för hälso- och sjukvårdens kliniska studier.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Utöver utvecklingen av stödstrukturer har Södra sjukvårdsregionen genom den regionala gruppen Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, där Blekinge ingår tillsammans med Skåne, Kronoberg och södra Halland, ett gemensamt stöd regionalt med bland annat utbildningar och rådgivning i processens olika steg. På det nationella planet sker en satsning via Vetenskapsrådet genom att samordna, stödja och utveckla förutsättningar för kliniska studier i Sverige.

Forskning är en viktig del av uppdraget inom hälso- och sjukvården för att generera ny kunskap.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska regioneroch kommuner medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område och folkhälsovetenskapligt forskningsarbete.
Antalet kliniska studier i Sverige har under de senaste åren minskat drastiskt. Kliniska studier kan medföra att patienter får ta del av de senaste behandlingarna långt före att de blir formellt godkända. Samtidigt kan hälso- och sjukvården kontinuerligt utvecklas, dess personal befinna sig vid kunskapsfronten och utländska forskningsinvesteringar kan förläggas till Sverige, vilket kan stärka Sverige som kunskapsland och som ledande Life Science-nation.

Läs vidare på dessa sidor för mer ingående information om nationell, regional och lokal process.

Mer information och länkar finns också på Kliniska Studier Sveriges webbplats Länk till annan webbplats. under respektive del i processkartan.

Hittade du informationen du sökte?