Biobankslagen

Regionalt biobankscentrum har hand om frågor som rör insamling, förvaring och användning av prover som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen.

Se: Regionalt biobankscentrum Södra sjukvårdsregionen Länk till annan webbplats.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Ny biobankslag från den 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 börja en ny biobankslag att gälla i Sverige. I den nya lagen är det ändamålet för vilket provet samlas in som styr om lagen ska tillämpas, och inte som tidigare i vilken verksamhet provet togs. Det innebär att även prov som är tagna utanför hälso- och sjukvården kommer att omfattas av lagen.

Samtycke från patienten

En förändring i den nya lagen är att det inte längre behövs något särskilt samtycke från patienten för att bevara prov i en biobank. Det räcker att patienten har gett samtycke till vård enligt patientlagen eller tandvårdslagen. Däremot ska patienten ha fått information om att prov kan komma att sparas i en biobank, vad provet får användas till och rätten till att begränsa användningen av provet. Skriftlig information kan till exempel ges i kallelsen, i väntrummet eller på 1177.se.

Informationsmaterial – ny biobankslag

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?