Läkemedelsgruppen

Är en grupp med läkare, farmaceuter och administrativ personal som arbetar med läkemedelsfrågor i Region Blekinge.

Kontaktlista

Apotekare

Adil Halah
0455-734069
halah.abdul_kareem@regionblekinge.se

Andersson Karin
0455-734161
karin-e.andersson@regionblekinge.se

Frånberg Olivia, Med. dr, Vice ordf. Läkemedelskommittén
0455-734118
olivia.franberg@regionblekinge.se

Justad Hanna
0455-734123
hanna.justad@regionblekinge.se

Svensson Linn
0455-737814
linn-b.svensson@regionblekinge.se

Kliniska farmaceuter

Lengstedt Anna
0455-734094
anna.lengstedt@regionblekinge.se

Specialist i allmänmedicin & ordförande i Läkemedelskommittén

Helena Ringborn
0455- 735417
helena.ringborn@regionblekinge.se

Specialist i allmänmedicin

Janson Anna
0455-734067
anna.janson@regionblekinge.se

Avdelningschef

Nedfors Karin
0455-737811
karin.nedfors@regionblekinge.se

Webbpublicist & sekreterare i Läkemedelskommittén

Witt Monica
0455-734089
monica.witt@regionblekinge.se


Hittade du informationen du sökte?