Rekommendationer och förskrivarstöd

Här hittar du material som kan vara till hjälp när du ordinerar och förskriver läkemedel.

Det lokala materialet är utarbetat av Läkemedelskommittén i Blekinge samt Strama Blekinge och går att beställa hos Läkemedelskommittén via mail: lakemedelskommitten@regionblekinge.se
Detta gäller Rekommenderade läkemedel, Antibiotikaval öppenvård samt patientbroschyrerna:

  • Sov bra – utan sömnmedicin
  • Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare
  • Smärtlindring med opioider

I Bakgrundsmaterial Rekommenderade läkemedel finns förklaringar
till preparatvalen i Rekommenderade läkemedel och behandlingsstrategier för de berörda sjukdomstillstånden.

Hittade du informationen du sökte?