Rekommenderade läkemedel 2024

Om Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel 2024 är utarbetad av Region Blekinges
Läkemedelskommitté och dess terapigrupper där evidens, säkerhet och
kostnad beaktats. Miljöaspekter har beaktats där det har varit möjligt.

Rekommenderade läkemedel 2024 är ett stöd för basbehandling av
de vanligaste sjukdomarna. Rena specialistpreparat ingår inte.

Siffra framför substansnamn anger första-, andrahandsval och så vidare.
Saknas siffra finns ingen inbördes rangordning. Receptfavoriter för
läkemedlen i Rekommenderade läkemedel 2024 finns i NCS Cross.
Sök på * (preparatnamn, substans eller eventuellt behandlingsorsak)
alt och § eller tryck på knappen Favorit §.

Reklistan finns i digital version. Den kan laddas ned som ikon till mobilen.
Sök "Rekommenderade läkemedel 2024" på regionblekinge.se.

Information kring preparatvalen och behandling av de berörda sjukdomarna
finns i bakgrundsmaterialet. Det hittar du i journalen under Växla/Extern
applikation, på intranätsidan "Om läkemedel" och på regionblekinge.se.

Du kan även läsa samlad information om
läkemedel och läkemedelsförskrivning på intranätet.

Läkemedelskommittén i Blekinge
lakemedelskommitten@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?