Levnadsvanor

Vi kan påverka vår kropp mycket med våra vanor. Äter vi bra, rör på oss tillräckligt, inte dricker för mycket alkohol eller röker så hjälper vi kroppen att hålla sig frisk.

Dåliga matvanor, rökning, för mycket alkohol och för lite fysisk aktivitet ökar risken för att bli sjuk och gör det svårare för kroppen att bli frisk igen. Därför är det en viktig del i hälso-och sjukvården att hjälpa och stötta till bättre vanor.

Vården kan hjälpa till

Socialstyrelsen rekommenderar att alla vuxna, barn (föräldrar till barn) och unga får frågan om levnadsvanor när det är relevant i vårdmötet och att alla får hjälp och stöd att ändra sina vanor när det behövs. Det är särskilt viktigt att ta hjälp av goda vanor vid graviditet, inför en operation eller om man är sjuk.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller åtgärder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Åtgärderna gäller barn, unga och vuxna, inför operation, vid graviditet, vid amning, när man är förälder samt vid ett antal tillstånd eller situationer där det föreligger särskild risk som biomedicinska förändringar, sjukdomar, funktionsnedsättningar och social sårbarhet.

Som stöd och vägledning för all personal finns ett nationellt vårdprogram som Region Blekinge ställer sig bakom.

Hittade du informationen du sökte?