Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper.
Skulle alla vuxna från 18 år och uppåt följa rådet att vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter i veckan skulle svenska folkets hälsa förbättras avsevärt och sjukvårdskostnaden minska drastiskt.

Sjukvården har en god position för att arbeta med att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Dels på grund av det faktum att människor årligen kommer i kontakt med vården men också beroende på att hälso- och sjukvården har ett stort förtroende hos människor i frågor som rör hälsan. Sjukvården når också de grupper i samhället som är mest stillasittande som äldre och sjukskrivna.

Patienten kan vara delaktig i behandlingen

En fördel med fysisk aktivitet som behandling i stället för mediciner är att detta ger patienten möjlighet att känna sig delaktig i den egna behandlingen och även för att ta ett eget ansvar för sin egen hälsa. I Blekinge uppger 69 procent av kvinnorna och 66 procent av männen att de är fysiskt aktiva minst 30 minuter varje dag vilket är något högre än riksgenomsnittet som ligger på 64 procent.

Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion och fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet och aktiv transport i vardagslivet i form av till exempel promenader och cykling.

Många säkerställda effekter

Regelbunden motion har väl säkerställd effekt vid ett antal olika sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdom, tjocktarmscancer och depression. Ny forskning har visat att även sjukdomstillstånd såsom metabolt syndrom, stress, demens och schizofreni kan påverkas positivt av fysisk aktivitet.

FaR (Fysisk aktivitet på Recept) är ett hälsofrämjande arbetssätt som innebär att fysisk aktivitet ordineras på motsvarande sätt som ett läkemedel. I Region Blekinge har vi sedan 2006 använt oss av metoden och en successiv ökning av FaR kan ses från år till år.

Hittade du informationen du sökte?