Vad visar regionerna?

På Ineras webbplats finns information till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och behöver veta vilken information som regionerna gör tillgänglig till andra vårdgivare via Nationell patientöversikt, NPÖ.

För att i praktiken kunna ta del av sammanhållen journalföring måste en patientrelation finnas. Patienten måste alltid ge sitt samtycke när hälso- och sjukvårdpersonalen vid behov behöver läsa journaluppgifter från andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdpersonalen kan inte läsa spärrad information utan att patienten begär att den spärren tas bort hos den vårdgivare där den upprättats.

 Alla journaluppgifter skyddas enligt lag mot obehörig insyn och spridning. Patienten har rätt att få veta vem som läst i hans eller hennes journaler. Varje gång vårdpersonal eller någon annan läser i en journal registreras det och loggas.
Hittade du informationen du sökte?