Remiss till ögonkliniken

Här hittar du våra remisser till ögonkliniken.

För att skicka remiss till ögonkliniken:

 • välj aktuell remiss nedan
 • fyll i remissen och skriv ut
 • skicka remissen till

Blekingesjukhuset
Ögonmottagning
371 85 Karlskrona

 

Akut remiss

Vid akut remiss, gör så här:

 • kontakta ögonjouren via växeln, telefon 0455-73 10 00
 • faxa remissen till 0455-73 51 36 (se remisser här nedanför).

Indikation för akut remiss

Indikation för akut remiss är nedanstående punkter.

 • Akut synnedsättning, ensidig eller dubbelsidig, med eller utan smärta.
 • Rejäl värk, rodnad med eller utan ljusskygghet, speciellt vid ensidighet.
 • Blödning i ögats främre kammare.
 • Misstänkt perforationsskada (anamnesen sten mot sten, metall mot metall och så vidare).
 • Frätskada orsakad av exempelvis lut (omedelbar, riklig sköljning med vanligt vatten).
 • Grövre trauma eller ytlig skada som inte har läkt på 1-2 dygn.

Hastigt påkommande dubbelseende, andra neurologiska symtom och övergående synnedsättning ska i första hand undersökas av medicinjour.

Hittade du informationen du sökte?