Solnedgång genom vassen

Folkhälsa i Blekinge

Samverkan är en nyckelfaktor för att nå framgång i folkhälsoarbetet. Det är först när flera samhällsaktörer går samman och enas om vilka behovsgrupper som bör prioriteras, vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad och hur man har för avsikt att följa upp, som folkhälsoarbetet kan vinna mark och göra skillnad för invånarna i Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?