Samverkansstruktur

Ett ledningssystem för samverkan handlar ytterst om en sammanhållen vård och omsorg som utgår från medborgarens behov och fokuserar på verksamheternas kvalitet. Ett ledningssystem handlar både om att arbeta mer systematiskt med att säkra verksamheternas kvalitet, men också om att fånga medarbetarnas och medborgarnas kunskaper och engagemang samt omsätta idéer i handling genom att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete.

Samverkan Blekinge kallas den regionala organisationen för samverkan mellan socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård och skolan i Blekinge.

Samverkan Blekinge består av flera olika grupper såsom

  • ledningssamverkan hälsa, vård, lärande och social välfärd (LSVO)
  • samverkansgrupper för Barn och unga, Vuxna och Äldre
  • kommunvisa samverkansgrupper, tillfälliga länsövergripande arbetsgrupper och projektgrupper.

Kopplat till Samverkan Blekinge är även Referensgrupp patienter/brukare, FoU-avtal, Regional samverkans- och stödstruktur (RSS) samt Vårdkommitté/Kunskapsstyrningsråd. Som stöd finns även beredningsgrupp och stödfunktioner för e-Hälsa och FoU (Forskning och Utveckling). Närmare beskrivning av respektive forum/del i samverkansstrukturen finns i bilaga.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hittade du informationen du sökte?