Två händer som lägger pussel.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Uppdrag Psykisk Hälsa är en satsning av staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, som sätter fokus på frågor om psykisk hälsa.

Staten och SKR har sedan 2012 haft en överenskommelse om att genomföra insatser för att stärka och utveckla psykisk hälsa och suicidprevention i landet. Arbetet finansieras av staten och drivs av SKR som bidrar med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

I Uppdrag Psykisk Hälsa i Blekinge samverkar regionen med de fem kommunerna och brukarorganisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Blekinge), för att på olika sätt motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa, långsiktigt och hållbart.

Läs mer om Uppdrag Psykisk Hälsa på uppdragpsykiskhalsa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelsen för 2024

Överenskommelsen utvärderas och utvecklas årligen, av staten och SKR, för att säkerställa att överenskommelsen hålls relevant och att arbetet bedrivs på ett strategiskt sätt.

Läs överenskommelsen "Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs redovisningen av "Insatser inom området för psykisk hälsa och suicidprevention 2022" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om UPH?

Mejla då uppdrag.psykiskhalsa@regionblekinge.se eller kontakta länssamordnarna nedan.

Aktuellt inom Uppdrag Psykisk Hälsa

Hittade du informationen du sökte?