Sårcentrum

Sårcentrum är en primärvårdsansluten sårmottagning i Region Blekinge. Här arbetar personal med särskilda kunskaper i ämnet sårläkning.

Ett nära samarbete med slutenvårdens specialistkliniker finns. Mottagningen är en deltidsöppen resurs för länets vårdcentraler och kommunala verksamheter. Sårcentrum hjälper till med diagnossättning och upprättande av behandlingsstrategier för personer med svårläkta sår, framförallt bensår och trycksår. Vid patientens besök på Sårcentrum är det önskvärt att såransvarig personal kommer med för att i det enskilda fallet få utbildning och handledning.

Sårcentrum är en verksamhet som, utöver det kliniska patientarbetet, arbetar med både utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning.

Du som patient med svårläkta sår kan själv kontakta oss då vi inte har remisstvång. Vi kan ge dig råd men också boka in dig för besök till någon av våra mottagningar. Det är viktigt att du informerar den sköterska som du går till för omläggning att du fått en tid hit.

Vi som arbetar på sårcentrum

Sårcentrum i Lyckeby

  • Linn Svensson, distriktssköterska
  • Anna Davnert, undersköterska
  • Hanna Wickström, specialist allmänmedicin
  • Sofia Kaneberg, ST-läkare

Telefontid: Tisdag och fredag kl 8.00-9.30, 0455-73 54 74

Sårcentrum i Karlshamn

  • Hanna Wickström, specialist allmänmedicin
  • Charlotta Prahl, distriktssköterska
  • Anna Davnert, undersköterska

Telefontid: Måndag och torsdag kl 8.00-9.30, 0454-73 34 80

Utveckling av sårapp – ett digitalt stöd för svårläkta sår

En app kallad "Sårapp" har börjat att användas i Region Blekinge samt alla kommuner i Blekinge. Appen är ett digitalt dialog- och kunskapsstöd som tagits fram för att skapa en snabbare och säkrare kommunikation mellan vårdpersonal och sårkonsult. Via appen kan vårdpersonal följa patienten, ge respons och ställa frågor.

Klicka här för att komma till mer information om appen.

Hittade du informationen du sökte?