En medarbetare pratar med en patient som ligger i tryckkammaren

Tryckkammarenheten

Har du en patient som du tror skulle bli hjälpt av en behandling i tryckkammare (Hyperbar oxygenbehandling)? Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du får kontakt med tryckkammarenheten.

Har du en patient som du tror skulle bli hjälpt av en behandling i tryckkammare (Hyperbar oxygenbehandling)? Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du får kontakt med tryckkammarenheten.

Vid akuta fall sök anestesijouren via växeln 0455-73 10 00 för konsultation. I övriga fall skickas en remiss till:
Ylva Karlsson, anestesiläkare
Anestesikliniken, Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Vi har erfarenhet av att ta emot patienter i olika stadier av sin sjukdom. Vi vårdar patienter som kommer från hemmet eller vårdavdelning samt svårt sjuka intensivvårdspatienter.

Indikationer för HBO-behandling

Tryckkammarbehandling kan användas i dessa fall:

 1. Dekompressionssjuka, gasembolisering (dykerirelaterade och iatrogena).
 2. Kolmonoxid och brandröksförgiftning.
 3. Diabetesfotsår.
 4. Strålskadade mjukdelar, t ex strålcystit och strålproktit.
 5. Osteoradionekroser.
 6. Svår akut vävnadsischemi, t ex vid compartment, kross och klämskador.
 7. Allvarliga mjukdelsinfektioner, t ex gasgangrän, nekrotiserande fasciit.
 8. Intrakraniell abscess - bakteriella infektioner i eller i anslutning till hjärna och ryggmärg.
 9. Akut intrakraniell osteomyelit.
 10. Hypoxiska problemsår.

Samtliga indikationer som behandlas av oss är vetenskapligt belagda genom stora studier eller fallserier med goda resultat.

Att tänka på kring behandlingen

Patienter som ska till behandling i tryckkammare får inte använda:

 • krämer på huden
 • smink eller puder
 • hårprodukt utöver schampo
 • parfymer eller parfymerad produkt
 • hårda kontaktlinser
 • smycken
 • klocka
 • nagellack
 • peruk.

Patienten får byta om till kläder av 100 procent bomull när de anländer till oss - det är viktigt att patienten också har på sig bomullsunderkläder. Patienten får ha på sig glasögon i tryckkammaren.

Om patienten har hörapparat vill vi att den skickas med så att det blir enklare att kommunicera före och efter behandling. När patienten är tillbaka på avdelningen efter behandlingen kan krämer, smink och parfym användas.

Medicinsk utrustning 

Avdelningspersonalen kopplar från utrustning som vacpump, smärtpump och intravenös tillförsel till patienten innan behandling hos oss. Urin-, stomi- och dränpåsar ska tömmas.

Sår

Behåll förband på. Salvkompresser är kontraindicerat.

Smärtbehandling

Behandlingen i tryckkammaren tar 2 timmar. Patienten bör vara bra smärtlindrad innan behandlingen startar. Smärtplåster kan sitta på under behandlingen.

Patienter med diabetes

Det är viktigt att patienten äter innan behandling. I kammaren sjunker gärna blodsockret pga förändringar i metabolismen. Mät blodsockret på avdelningen innan behandlingen.

Kontakt

Vi som arbetar på Tryckkammarmottagningen är specialistsjuksköterskor och anestesiläkare. Kontakta gärna oss med frågor eller synpunkter.

Telefon: 0455-73 52 71. Telefontid: måndag-torsdag 8-16, fredag 8-14.
Ring Region Blekinges växel på 0455-73 10 00 för akuta ärenden.
E-post: hbo.karlskrona@regionblekinge.se

Tryckkammare, Region Blekinge, tryckkammarbehandling

Hittade du informationen du sökte?