Framtidens vårdinformationsstöd

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård pågår nu ett arbete med att införa ett nytt vårdinformationsstöd vid namn Cosmic.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det nya vårdinformationsstödet, Cosmic, är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården.

​​Målet är att medarbetare i hälso- och sjukvården ska få tillgång till ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt​ och ger besluts- och processtöd samt möjliggör en strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården. Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster, vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Införandet av vårdinformationsstödet för Region Blekinge kommer att ske tidigast under senhösten 2024.

Samverkan med andra regioner​

Region Blekinge deltar i införandet av nytt vårdinformationsstöd tillsammans med åtta andra regioner inom ramen för Sussa samverkan. Det innebär att en del arbete sker på nationell nivå och en del på lokal nivå.​​

Sussa samverkan​

Sussa samverkan är ett unikt samarbete i Sverige där den övergripande idén är att samverka mellan regioner för att vara en bidragande del i arbetet med att nå målen för Vision e-hälsa 2025.

2016 beslutade regionerna inom Sussa att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd (Fvis) och att starta ett förberedande arbete.

Sussa står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer​.

Hittade du informationen du sökte?