Framtidens vårdlokaler

Som en del av utvecklingen av hälso- och sjukvården ska Region Blekinge göra stora satsningar på framtidens vårdlokaler de närmsta tio åren.

Det omfattar både att bygga nya vårdlokaler och att anpassa och modernisera de vi redan har. Framtidens vårdlokaler behöver vara anpassade för framtidens arbetssätt och mottagande av patienter.

Den största investeringen är nya vårdbyggnader vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Byggnaderna ska rymma bland annat akutvård och högspecialiserad vård som intensivvård, operation och röntgen. Det kommer också att hända saker vid Blekingesjukhuset i Karlshamn, bland annat nya lokaler för psykiatrin samt evakueringslokaler som ger förutsättningar att bygga om och modernisera befintliga byggnader. Även i andra delar av länet kommer vi att rusta upp och bygga nytt.​

Hittade du informationen du sökte?