Vårdhygien

Vårdhygien arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att minska risken för smittspridning.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:

  • Information, undervisning och rådgivning i vårdhygieniska frågor.
  • Övervakning av infektionsläget, medverkan vid kartläggning av utbrott, till exempel MRSA och gastroenterit.
  • Epidemiologiskt övervaka mikroorganismer av speciellt intresse, exempelvis antibiotikaresistenta bakterier.
  • Utformning av hygieniska vårdrutiner tillsammans med vårdpersonal.
  • Rådgivning i samband med bygg- och inköpsärenden.

Vårdhandboken

Visste du att handboken för hälso- och sjukvård har bytt namn och utseende? Numera heter den Vårdhandboken.

Vårdhandboken har samma kvalitetssäkrade material som tidigare, men med nytt utseende och nya funktioner.

Hittade du informationen du sökte?