Blekinge kompetenscentrum

Blekinge kompetenscentrum/BKC är en del av regionstabens planeringsenhet. Vi genomför uppdrag inom tvärvetenskaplig forskning, samverkan, utveckling, utbildning och spridning av kunskap. På detta sätt bidrar vi till regionens vision, "den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa".

Blekinge kompetenscentrumf/BKC bidrar till kontinuerlig kunskapsutveckling genom tvärprofessionell samverkan inom Region Blekinge och med externa aktörer inom forskning. Detta sker genom att erbjuda kompetens inom vetenskaplig metodik, analys, undervisning och handledning. Här finns även ett medicinskt bibliotek, kompetens inom utredning, projektledning, forskning, ett vetenskapligt råd, samt gästarbetsplatser och utbildningslokaler. ​

FoU- avtal

Forsknings- och utvecklingsavtalet (FoU) är ett samverkansavtal mellan Region Blekinge och länets fem kommuner, rörande socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. FoU bidrar till att vara en brobyggare mellan akademi och praktik, skapar dialog och är en mötesplats för huvudmännen i gemensamma frågor.

Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket är ett fackbibliotek, med inriktning mot bland annat medicin och vård. Vi erbjuder, förutom tryckta böcker, e-resurser som databaser, tidskrifter, e-böcker och behandlingsguider.​

Vi hjälper gärna till med handledning när det gäller informationssökning och referenshantering. I biblioteket finns också lärcentrum med datorer, vid användning för studier och föreläsningar.​​

Projektkontoret

BKC: s projektkontor är ett dynamiskt och stödjande projektkontor med fokus på forskning och verksamhetsutveckling.

Uppdragsansvarig, chef, forskare eller projektledare kan vid behov vända sig till oss för konsultation och stöd vid pågående projekt, nya projekt och förbättringsuppdrag.

Vårt kompetensområde sträcker sig från forskningsmetodik, datahantering (vid forskning) och utredningar till projektmetodik, riskanalys, kommunikationsplan, implementering och förbättringar, anpassat till verksamheternas uppdrag, mål och prioriteringar.

Utredningar

Arbetet med utredningar innebär att sammanställa kunskapsläget, komplettera med praktiska erfarenheter, analysera och att ge bedömningar i svåra frågeställningar. Resultatet av beslut och andra åtgärder kan följas upp med utvärderingar av hur väl man nått sina målsättningar. Bred kompetens för utredningar och utvärderingar finns på Kompetenscentrum i samverkan med andra verksamheter i Region Blekinge. ​​

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådet ger anslag för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. Vetenskapliga rådet verkar för god kvalitet i forsknings-och utvecklingsarbetet​ och att den forskning och utveckling som bedrivs i Region Blekinge håller hög nationell standard.

Anslagen ska i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Region Blekinge. Hos Vetenskapliga rådet kan du söka större medel, medel för tidsbegränsade kortare projekt, samt för projektplan inför kommande forskarstudier​​.

Hittade du informationen du sökte?