Sara Annsofidotter

Fotoverk: Sara Annsofidotter

Sara Annsofidotter - ett digitalt alteljébesök

Arbetsstipendium för bildkonstnärer är ett stipendium för konstnärer med Blekingeanknytning. Utlysningen skedde i september 2022 av Konst i Blekinge / Region Blekinge i samverkan med Kulturcentrum Ronneby konsthall / Ronneby kommun.

Stipendiet gav tre yrkesverksamma konstnärer med Blekingeanknytning möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. I stipendiet ingår att konstnären i text, bild eller film dokumenterar en del av sitt arbete t.ex. genom ett digitalt ateljébesök, en ljudinspelning eller en text om konstskapande.

Sara Annsofidotter har tagit sin examen på Umeå Konsthögskola, och därefter också en Master of Fine Arts på Kungliga Konsthögskolan i Köpenhamn.

De verk hon visat i olika utställningar är oftast i form av installation, objekt och poesi. (Sölvesborg/Köpenhamn)

Läs mer om Sara Annsofidotter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sara Annsofidotter

Sara Annsofidotter egna ord om sin process…

Family Affair är ett verk om vapentillverkaren Bofors och dess relation till den svenska stålindustrin. Verket undersöker bl.a. hur slump, korruption och ihärdigt experimenterande över tid har lett till upp- och nedgångar för industrin och områdets invånare. Jag har själv vuxit upp nära Bofors enorma komplex av kemilaboratorier, verkstäder och bombtestcenter som ligger vid Karlskoga, inne i de värmländska skogarna. En stor grå kanon stirrar ut över den lilla orten från toppen av ett berg och nere i staden hörs bullret från provsprängningarna genom skogen.

Verket består av arkivmaterial och föremål från Bofors med omnejd som jag samlat över en längre period. Jag har sedan monterat ihop hundratals bilder till en sorts grå massa av information, som jag monterat i stål och glasramar. På vissa ramar har jag även lagt på text i vinyl, som jag skär ut med en skärplotter jag har i ateljén.

Utställningen Slow wind gör jag tillsammans med Sofia Olsson på Danske Grafikeres Hus. Utställningen reflekterar över stålets kapacitet och grafiska teknikers acceleration. Tunga stålobjekt och flyktiga papper flyter ihop till en poetisk massa som undersöker industriella processers förfinande och människans besatthet av repetition i utvecklingens anda.

För att göra grafiska tryck har jag haft ett uppehåll på grafikverkstaden på Statens Verkstäder för Konst i Köpenhamn. Där har jag tryckt koppartryck och monotypier – en teknik där jag lagt färg på kopparplåtar och sedan tecknat fritt i färgen innan plåten körs genom pressen och trycket överförs till pappret.

På bilderna ses delar ur Family Affair samt skisser från min ateljé däribland grafiska tryck.

Family Affair visades i under vårvintern 2023 på Billedkunstnerenes Forbund i København.

Slow wind visades även den under vårvintern 2023 på Danske Grafikeres Hus København.

Bilder: Sara Annsofidotter

Sara Annsofidotter
Sara Annsofidotter
Sara Annsofidotter
Sara Annsofidotter