#83 MICHAEL JOHANSSON
– Sky is the Limit

Michael Johansson

# 83 Michael Johansson – Sky is the Limit


En stege av ett något ovanligt slag – så skulle man kunna beskriva konstnären Michael Johanssons nya verk vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, som är placerat i anslutning till avskedsrummet. Som så ofta när det gäller hans konst handlar det om vanliga föremål som vi alla känner igen från vår vardag, som har fått sitt användningsområde och sin betydelse förändrad i någon riktning. Kring detta – sakernas förskjutna tillstånd – kretsar detta samtal, där Susanne Skog träffade Michael Johansson inför installationen av verket ”Sky is the Limit”.

Grundidén för verket är att skapa en stege som inte helt räckt till, men där ett pussel av vardagsföremål i överkant utgör en förlängning som leder till att stegen når längre. Eftersom ett sjukhus är en plats dit ofta folk som kommer känner sig överväldigade, eller begränsade, vill jag med verket inge en känsla hopp. Att oavsett om du känner att du tagit så långt det är fysiskt möjligt, finns det alltid sätt att ta sig vidare.

En stege är något alla sett förut och vet vilken funktion en stege har. Den vertikala formen ger verket en bra startsträcka formmässigt, volymmässigt och konceptuellt. Vardagsföremålens symbolvärde blir här att, man får ta vad man har tillgång till för att ta sig dit man måste.

Självklart finns det också en koppling mellan verkets strävan uppåt med närheten till avskedsrummet.

För att möjliggöra ett större antal verk inom budgeten blandas redan beständiga material med olika reproduktionsmetoder. De föremål som redan är producerade i rostfritt stål behandlas och målas för att bli slitstarka. Övriga föremål kommer formtas och gjutas av i brons. Men i vissa fall kommer delar av föremålen att gjutas av, och delar reproduceras i rostfrittstål. När de olika delarna slutligen monteras och inbördes lackeras i samma nyans.

// Michael Johansson

 

Podcasten är inspelad innan verket installerades på Blekingesjukhuset.

Avsnittsinformation

Produktion: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Illustrationer: Michael Johansson
Foto: Karin Sandahl Andrén / Konst i Blekinge
Längd: 20 min 16 sek

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#83 Michael Johansson - Sky is the limit Länk till annan webbplats.

Nyfiken på...
Michael JohanssoN Länk till annan webbplats.

Illustration: Michael Johansson

Illustration: Michael Johansson

Illustration: Michael Johansson

Illustration: Michael Johansson

Michael Johansson

Sky is the Limit av Michael Johansson på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Michael Johansson

Illustration: Michael Johansson

Michael Johansson
Michael Johansson