Aktuellt om konst i Blekinge

Gestaltad livsmiljö

Digitala frukostträffar: Gestaltad livsmiljö
Från offentlig konst till samhällsplanering

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik
inblick i deras metoder och arbetssätt. Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Inspirationstillfällena sker via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2043984444 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 24 augusti, kl. 8.30–9.30
Ditt skrot, vår skatt – kreativ återanvändning från Åre kommun
Designer Linda Kalkan och kommunikatör/inredare Lisa Törner är skaparna bakom. Återbruket i Åre kommun och driver företaget Studio Freebirds. De förvandlar skräp till potential och skapar unika miljöer och produkter med återvunnet material. Deras kreativa mod visas genom visuella exempel.

 

Torsdag 28 september, kl. 8.30–9.30
Konsten som en del av ekosystemet - konstens möjligheter för landsbygdsutveckling
Malin Lindmark Vrijman, medgrundare av Kultivator på Öland, delar sin erfarenhet kring utvecklingen och gestaltningen av platser och byar. Deras praktik kombinerar småskaligt jord- och skogsbruk med konstprojekt samt internationell residensverksamhet.

 

Torsdag 19 oktober, kl. 8.30–9.30
Sogevegen om Nutheim – nedslag i Norge från ett konst, arkitektur och landskapsprojekt
Tone Telnes, landskapsarkitekt och projektutvecklare, tillsammans med projektledaren Monica Sølyst, delar sina erfarenheter från arbetet med projektet Sogevegen om Nutheim. Sogevegen är en bil- och cykelväg i bygderna Hjartdal, Svartdal och Flatdal i Telemark, Norge som gestaltats genom arkitektur och samtidskonst som berättar om bygdens historia och kultur.

Torsdag 23 november, kl. 8.30–9.30
BY2030 – att skapa hållbara, attraktiva och levande livsmiljöer utanför staden
Camilla Ottosson, kulturgeograf, och Eva Haraldsson, arkitekt från Region Kronoberg, driver BY2030-initiativet. Tillsammans med olika aktörer vill de skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer utanför staden.

 

Torsdag 14 december, kl. 8.30–9.30
Kultur och idrott i fin förening på Knivsta Centrum för idrott och kultur
Jon Hulander, kulturstrateg på Knivsta kommun berättar om konsten på CIK. Huset som invigdes 2019 rymmer sporthall, ishall, scenkonstlokal och rum för skapande och föreningsliv. En bärande tanke för CIK och dess utformning var att förena idrott med kultur och skapa förutsättningar för intressanta krockar, synergier och möten som ger avtryck.


Arrangemanget är ett samarbete mellan Region Halland, Bild & Form Dalarna / Region Dalarna, Designcentrum / Region Jämtland / Härjedalen, Region Västmanland, Region Uppsala och Konst i Blekinge / Region Blekinge.


Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö