Aktuellt om konst i Blekinge

KKB

Digitala frukostmöten: Konstnär i Kulturella Kreativa Branscher

Digitala frukostar med bild och form Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet.

Zoomlänk till samtalen... Länk till annan webbplats.


Paola Bjäringer, Misschiefs och Minna Palmqvist, konstnär

– Misschiefs, konst och alternativa finansieringsformer!
När: 14 februari kl. 8.30 – 9.30

Dagens kulturpolitiska neddragningar innebär ytterligare svårigheter för konstnärer. Konstinitiativet Misschiefs skapar möjligheter för konstnärer genom samarbeten med det privata näringslivet.
Grundaren Bjäringer berättar om Misschiefs verksamhet och Palmqvist delar med sig utifrån en
konstnärs perspektiv.


Lars Strannegård, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm
– Är kulturella kreativa branscher ett bra sätt att etablera konsten inom näringslivet?
När: 6 mars kl. 8.30 – 9.30

”Om kulturen presenteras som en motor som bidrar till arbetstillfällen, innovation och tillväxt
applåderas den av många. Om inte pekas den mot skamvrån”. Strannegård resonerar kring kulturella kreativa branscher och vilken roll som konst och konstnärer har i samhället, om lönsamhet
och värdering av kulturen inom näringslivet.


Sonia Hedstrand, konstnär och konstkritiker och Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation
– Vad betyder kulturella och kreativa branscher för konstnärer?
När: 10 april kl. 8.30 – 9.30

Konstnärerna utgör den kreativa kärnan inom kulturella kreativa branscher, men vad innebär det
i realiteten när ”konstnären befinner sig längst ned i näringskedjan”? Hedstrand och Månsson
samtalar om konstnärers villkor och utmaningar.


Linda Kentaur Nordfors, konstnär och ekonomisk tänkare och Lina Werning, processledare och ordförande PUNKS
– Kan det bli ekonomi av en konstnärs verksamhet?
När: 8 maj kl. 8.30 – 9.30

Hur ser PUNKS* på de utmaningarna som finns inbyggda i den så kallade passionsdrivna ekonomin, vilken typ av stöd hjälper respektive stjälper? Nordfors och Werning samtalar om hur
konstnärer kan skapa "framgång" på sina egna premisser.
* Passionsdriven Utveckling av Näringsliv, Kultur och Samhälle

Arrangörer Konstkonsulenterna Sverige: Kalmar konstmuseum, Region Jämtland Härjedalen, Region Värmland, Region Västra Götaland, Region örebro län