Aktuellt om konst i Blekinge

Gestaltad Livsmiljö

Gestaltad livsmiljö till frukost
- från offentlig konst till samhällsplanering

Frukostsamtal på torsdagar kl. 8:30-9:30
Inspirationstillfällen via Teams, våren 2024
15 februari, 14 mars, 25 april, 16 maj

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken?
Följ våra webbinarier som ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Serien arrangeras i samverkan mellan verksamhetsutvecklare inom Bild och form i fem regioner. Regioner i samverkan: Region Halland, Regionalt Designcentrum Jämtland/Härjedalen, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Blekinge/Konst i Blekinge

Länk till Frukostsamtal... Länk till annan webbplats.

Hej Främling!
Området Torvalla i Östersund
När: 15 februari kl.8:30-9:30

Samira Musa, verksamhetsutvecklare på Hej Främling!, och Jon Söder, samordnare civilsamhälle på Östersunds kommun, berättar om sitt samarbete för att utveckla området Torvalla i Östersund. Arbetet bygger väl beprövade metoder, bland annat från Design Thinking, och är en del av kommunens strategi för utveckling av Torvalla.

: : :

Lekkontoret - ett offentligt designkontor för lek
När: 14 mars kl.08:30-09:30

Lekkontoret är en designstudio som arbetar med att öka barns inflytande i staden genom deltagande designprocesser. Studion består av både barn och vuxna designers som samarbetar kring designuppdrag i offentliga utrymmen och via kulturinstitutioner. Lek används som ett verktyg för offentlig dialog och design. Lek främjar kommunikation mellan olika åldersgrupper och kan leda till nya ingångar för diskussioner om våra gemensamma utrymmen.

Barnkulturdesigner och Lekkontorets grundare, Catherine Paterson, berättar om studions arbetsprocesser och metoder med utgångspunkt i några av Lekkontorets senaste arbeten i Halland.

: : :

Girjegumpi – ett nomadiskt bibliotek
När: 25 april kl. 8:30-9:30

Arkitekt Joar Nango berättar om sitt arbete med Girjegumpi, ett nomadiskt bibliotek med böcker och objekt relaterade till urfolksarkitektur. Girjegumpi är också en plats för samtal och reflektion om arkitektur ur ett samiskt perspektiv.

: : :

Förorenade platser som kulturarv med konstnärerna Eric Andersson & Timo Menke
När: 16 maj kl. 8:30-9:30

Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, så som f.d. industritomter eller avfallsdeponier, där marken förorenats antingen olagligt eller som del av en tillverkning som i sin tid sågs som modern. Tillträdet är ofta förbjudet i väntan på en sanering som aldrig tycks ske, och platsernas framtid förblir ovis. De här platserna är onekligen är en del i ett nationellt kulturarv, men de finns inte med på några kartor över destinationsmål.

Vi tittar närmare på två av dessa platser, utifrån två konstnärliga projekt - ”Kulturarvet Sågverkstomten” (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och ”Naturkulturreservatet Marhult” (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke - och tillsammans med konstnärerna diskuterar förorenade platser som kulturarv och deras återaktivering. Hur har platserna hanterats och hur ser vi på dem idag? Vilken roll har dem i våra gemensamma livsmiljöer? Hur kan ett framtida arbete med de här platserna se ut?

: : :

Region Halland – Davor Abazovic
Regionalt Designcentrum Jämtland/Härjedalen – Karolina Nätterlund
Region Uppsala – Eira Ekenstaf
Region Västmanland – Anna Wignell
Region Blekinge/Konst i Blekinge – Torun Ekstrand

Lekkontor
Gestaltad Livsmiljö