Aktuellt om konst i Blekinge

Peter Westrup

Fotokurs med fokus på ljussättning för konstnärer, slöjdare och konsthantverkare

Lär dig att ljussätta dina konstverk eller konsthantverk, passa på att ta din egen pressbild i studio. Som konstnär eller konsthantverkare är proffsig dokumentation av ens verk viktigt, men inte helt enkelt att genomföra. Tillgång till studio och utrustning är kostsamt och det kan vara svårt att få koll på den tekniska biten. Kulturcentrum Ronneby konsthall äger en fotostudion som finns tillgänglig att hyra. Passa på att lära dig utrustningen och tekniken under kursen.

Plats: Massmanska kvarnen, Ronneby
När: Lördag 21 – söndag 22 september
Kostnad: Ingen kostnad ( avgift vid utebliven närvaro )
Kursledare: Peter Westrup
Antal platser: 10
Ansökan senast: Söndag 23 juni


Under två dagar lär vi oss grunderna i blixtfotografering i studio. Vi kommer gå igenom exempelvis mjukt, hårt ljus, diffuserare, olika ljusformare och skuggning. Vi går igenom hur du kreativt kan arbeta med olika ljuskällor.

Kursen är praktiskt inriktad och du får själv pröva för att förstå hur allt fungerar. Kursens mål är att deltagarna ska få kunskap att självständigt kunna fortsätta arbeta och dokumentera sina egna verk i framtiden.

Vem kan söka: Kursen riktar sig i första hand till konstnärer och konsthantverkare som är yrkesverksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge. Inga förkunskaper krävs.
Kursen är kostnadsfri för deltagande konstnärer. Men en extra avgift på 1000 kr kommer att debiteras vid utebliven närvaro.
Urvalskriterier sker utifrån: Personlig motivering
Meriterande: Anknytning till Blekinge.

Vad ska din ansökan innehålla?
• En motiveringstext (omfång max en A4) om vad du intresserad att utveckla.
• En CV, länk till webbsida samt ett urval bilder.
• I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress. Ange hur din anknytning till Blekinge ser ut om du inte har din huvudadress här.
• OBS! Alla texter, CV och bilder måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltig.

Din PDF-fil ska namnges med ditt eget namn och med tillägg Fotokurs
Deadline för ansökan: Söndag 16 juni

Skicka ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Beslut meddelas senast onsdag 26 juni.

: : :

Kursledare Peter Westrup är fotograf och baserad i Malmö med rötter i Blekinge. Han har specialiserat sig på porträtt, landskap och reklamfotografi.

Peter använder sig av ljuset i sina porträtt, han lyfter och mejslar fram personligheterna genom olika ljussättningar. Ljuset framhäver, dämpar, registrerar sakligt eller understryker personen som porträtteras.
www.peterwestrup.se Länk till annan webbplats.

: : :

För mera information
Kontakta Karin Sandahl Andrén, konstförmedlare på Konst i Blekinge.
Mail: karin.sandahlandren@regionblekinge.se

: : :

Slöjd i Blekinges uppdrag är att väcka intresse för, främja och förmedla kunskap inom slöjd och konsthantverk i hela Blekinge.
Läs mer på: slojdiblekinge.se Länk till annan webbplats.

Kulturcentrum Ronneby konsthall är en av södra Sveriges största arenor för samtidskonst. På Kulturcentrum finns även verkstäder (emalj, textiltryck och grafik) som konstnärer har möjlighet att hyra.
Läs mer på: www.ronneby/kulturcentrum.se Länk till annan webbplats.

På Konst i Blekinge-webben hittar du kontaktuppgifter, poddavsnitt, matnyttiga länkar till ansökningar hos olika fonder, information om lokalproduktion för konstnärer och mycket mera.