Aktuellt om konst i Blekinge

Gestaltad Livsmiljö

Webbinarum: Gestaltad livsmiljö till frukost

Frukostsamtal på torsdagar kl. 8:30-9:30
Inspirationstillfällen via Teams, hösten 2024
19 september, 10 oktober, 14 november och 5 december.

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken?
Följ våra webbinarier som ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken?
Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt.

Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete och ger dig insikter i hur olika aspekter av gestaltad livsmiljö påverkar och kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Serien arrangeras i samverkan mellan verksamhetsutvecklare inom Bild och form i fem regioner. Regioner i samverkan: Region Halland, Regionalt Designcentrum Jämtland/Härjedalen, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Blekinge/Konst i Blekinge

Länk till webbinarium... Länk till annan webbplats.

Torsdag 19 september, kl. 8.30–9.30
Gestaltad livsmiljö och regional processledning


Hanna Smekal är processledare för gestaltad livsmiljö på Region Halland. Hennes treåriga tjänst samfinansieras av förvaltningen för Kultur och skola samt avdelningen för regional utveckling. Uppdraget innefattar att kartlägga arbetet med gestaltad livsmiljö i Halland, utveckla nätverk och samarbeten, höja kunskapsnivån inom området och integrera gestaltad livsmiljö i den regionala fysiska planen. Hon har etablerat ett nätverk med cirka 35 kommunala tjänstepersoner från olika områden i alla Hallands kommuner. Hanna kommer nu att dela sina erfarenheter när projektet nått halvtid.

: : :

Torsdag 10 oktober, kl. 8.30–9.30
Att tillvarata historia och återbruk i Ulleråker

Två konstprojekt i stadsutvecklingsprojektet Ulleråker i Uppsala har genomförts utifrån Ulleråkers konstprogram. Konstnärerna har återbrukat fällda träd och reflekterat över platsens historia genom dåtid, nutid och framtid. I Hospitalträdgården, nära den historiska Hospitalbyggnaden från 1800-talet, finns de nya konstverken ”Parallella rum” av Lies Marie Hoffman och ”Graalstänk” av Mattias Bäcklin. Förutom konstnärerna deltar även projektledare och konstkonsult Ann Magnusson samt beställare Tuva-Li Peter Lidé från Uppsala kommun i samtalet.

: : :

Torsdag 14 november, kl. 8.30–9.30
Platser för barn och unga

Stadsplanerare och platsutvecklare Mustafa Sherif diskuterar vikten av att inkludera barn och ungdomar i stadsutvecklings- och gestaltningsprocesser. Han påpekar att cirka 23 % av världens befolkning är barn och unga under 19 år (Källa: SCB) och att forskning visar att urbana miljöer är avgörande för deras fysiska och mentala hälsa. Trots detta är barn en ofta förbisedd målgrupp i stadsutveckling. Mustafa delar med sig av exempel på hur man kan inkludera barn och ungdomar i dessa processer, både i Sverige och internationellt.

: : :

Torsdag 5 december, kl. 8.30–9.30
Konstnärlig kompetens i plats- och landsbygdsutveckling

Ett residens i Karmansbo, Västmanland och en poet i Frövifors, Örebro län bidrar till lokal
samhällsutveckling på landsbygd. Lyssna på erfarenheterna från det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet kring gestaltad livsmiljö i Västmanland och projektet Kulturella kraftfält på landsbygden(2023-2025), som drivs av Region Örebro län i samarbete med Region Västmanland med stöd från Kulturrådet.

Stadsplanerare och platsutvecklare Mustafa Sherif.

Stadsplanerare och platsutvecklare Mustafa Sherif.