Aktuellt om konst i Blekinge

AIR 2024

Årets residenskonstnärer till AIR Blekinge

Vi är glada och stolta över att presentera årets residenskonstnärer
Jan Carleklev och Love Antell!

Konstnärliga perspektiv på Karlshamns kommuns översiktsplan AIR Blekinge (Artist in Residence Blekinge)
Hösten 2024

Jan Carleklev och Love Antell kommer att arbeta med konstnärliga perspektiv på Karlshamns kommuns översiktsplan utifrån sina respektive konstnärliga praktiker. Vad kan det innebära om konstnärliga arbetssätt, tekniker och idéer får inspirera och ta plats i ett måldokument som är både strategiskt och vägledande? Vad skulle det kunna innebära för Karlshamns visionsarbete? Höstens residensarbete inom AIR Blekinge, innebär att förhålla sig experimentellt till en kommuns och regions vardagliga planeringsarbete.

Jan Carleklev fokuserar på ljud och andra sinnen än bara synen i sitt konstnärskap. Ljud har en förmåga att skapa rum och också en möjlighet att påverka hur vi upplever en plats på ett sätt som vi sällan tänker på när det handlar om landsbygds- eller stadsplaneringsprocesser. Jan Carleklev har erfarenhet av att arbeta i deltagarbaserade projekt.

Love Antell är verksam som multimedial konstnär och arbetar med digitala verk som offentlig gestaltning. Tillfälliga eller permanenta digitala verk i det offentliga rummet kan förändra idén om en plats, ge nya dimensioner och skapa möjlighetsrum som överraskar. Love Antell har erfarenhet av att arbeta i dialog med arkitekter och stadsbyggnadsenheter.

Båda konstnärerna har genom sina konstnärskap en lyhördhet för hur olika perspektiv kan inbegripas i en vision, och använder sig av digitala tekniker som kan skapa nya dimensioner och upplevelser till platser för lång tid framöver.

Bakgrund
Konstnärliga processer och metoder efterfrågas alltmera inom samhällsutvecklingsprojekt, men det finns inga recept på varken process eller resultat. Karlshamns kommuns stadsbyggnadsenhet vågar pröva på att omfamna de konstnärliga arbetsprocesserna inom sitt pågående översiktsplanearbete. Vår förhoppning är att en konstnärlig förstudie kan vidga inriktningar och perspektiv i en vision och öppna för konstnärliga samarbeten inom detta och andra områden av samhällsplaneringen.

Residenset är en del av regionens arbete inom gestaltad livsmiljö. Tidigare år har residenskonstnärer från olika Östersjöländer inbjudits för att arbeta med konst i offentliga digitala och fysiska rum. I år vände sig utlysningen till konstnärer verksamma i Sverige.

En första träff sker under Arkitekturveckan i Karlshamn. Genom möten med stadsbyggnadsenheten, högskolan och andra samtalspartners från olika fält och sektorer inom politikområdet gestaltad livsmiljö finns processtöd under arbetet. Konstnärerna fokuserar på sina respektive processer och arbetar i Karlshamn efter behov. I december kommer konstnärerna att presentera sina arbeten och idéer på Lokstallarna i Karlshamn

Residenset är en del av Konst i Blekinges och Karlshamns kommuns arbete med gestaltad livsmiljö. Utlysningen sker genom Konst i Blekinge som är en del av Region Blekinge.

Se utlysningen i sin helhet...

Jan Carleklev

Jan Carleklev

Med ljud som huvudmaterial, och genom konstnärliga processer och metoder skapar jag möjligheter att se och höra bortom det uppenbara. Min intention är att visa upp fenomen som annars är dolda för oss. Mina konstnärliga undersökningar riktar uppmärksamhet mot röster som inte hörs, och skeenden som inte syns – oftast i relation till sampelet/beröringspunkt mellan människan och natur. Vi behöver lyssna mer noggrant till vår omvärld.

// Jan Carleklev


Nyfiken på Jan Carleklev... Länk till annan webbplats.

Jan Carleklev
Jan Carleklev

Digitala medier öppnar upp för möjligheten att visualisera idéförslag och prototyper i ett
tidigt stadium, på plats och i den fysiska miljön. Digitala verk kan i sin tur även forma en ny generation av offentlig gestaltning som är immateriell, bortom idén om statiska objekt

// Love Antell


Nyfiken på LOVE ANTELL... Länk till annan webbplats.

Love Antell
Love Antell
Love Antell

Love Antell