Kontaktuppgifter regionstaben

Regionstabens uppdrag är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget och att stödja förvaltningarna så att organisationens mål och uppdrag uppfylls. Förvaltningen har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling inom Region Blekinge som helhet går i riktning mot beslutade mål.

Regionstabens politiska nämnd är regionstyrelsen.

Regionstabens enheter

  • digitaliseringsenheten
  • ekonomienheten
  • hr-enheten
  • kanslienheten
  • kommunikationsenheten
  • planeringsenheten
  • regionhälsan.

Om du har en övergripande fråga, välkommen att kontakta oss via mejl: region@regionblekinge.se.

Nedan hittar du organisationsbild och kontaktuppgifter till tjänstepersoner på regionstaben.

Organisationsskiss för regionstaben
Hittade du informationen du sökte?