Regionala samverkansrådet

Regionala samverkansrådet är en aktiv samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge där en öppen dialog mellan parterna möjliggör en tillitsfull, stabil och gemensam utveckling för ett effektivt förbättringsarbete.

Samarbetet regleras i en överenskommelse som gäller från och med 2018 och tills vidare. Överenskommelsen (se dokumentet längre ner på den här sidan) innehåller beskrivning av samverkansstrukturen för den regionala utvecklingen i Blekinge, genom att verka i råd och grupper på olika nivåer där också kopplingen mellan de olika grupperingarna beskrivs.

Samverkansstrukturen består av

  • regionalt samverkansråd
  • regionchefsgrupp
  • operativa samverkansgrupper.

Regionala samverkanrådet kan inte fatta formella beslut som binder parterna, men kan lämna förslag direkt till parternas respektive nämnder och operativa ledningsorgan.

Ordförande

I regionala samverkansrådet ingår kommunstyrelsens ordförande för respektive kommun och regionsstyrelsens ordförande som också är ordförande för samverkansrådet. Samtliga kommunchefer och regiondirektören deltar vid regionala samverkansrådets möten.

Kommande sammanträden

Länk till sammanträdesdatum

Hittade du informationen du sökte?