Samverkansnämnd för Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Kronoberg och Region Blekinge samarbetar kring klinisk mikrobiologi. Samarbetet sköts genom samverkansnämnden, som ska se till att styrningen och ledningen av den gemensamma kliniken fungerar.

Utöver nedanstående ledamöter från Region Blekinge finns även ledamöter från Region Kronoberg i nämnden. Region Kronoberg har ordförandeposten.

Ledamöter 2023–2026

  • Björn T. Nurhadi (SD), vice ordförande
  • Magnus Johansson (S)
  • Christina Mattisson (S)

Ersättare

  • Kevin Ny (C)
  • Karin Nordvall (C)
  • Robert Lindén (SD)
Hittade du informationen du sökte?