Sammanträdesplan 2023

Här kan du se när Region Blekinges politiska instanser sammanträder under år 2023.

Regionfullmäktiges sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionstyrelsens sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur och bildningsnämndens sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvårdsnämndens sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiknämndens sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala utvecklingsnämndens sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkansnämnden i Blekinge sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala samverkansrådet sammanträden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden 2023

Sammanträdesdatum: 7 februari, 25 april, 8 juni, 26 september och 12 december

Regionstyrelsens arbetsutskott 2023

Sammanträdesdatum: 11 januari, 18 januari, 1 februari, 8 februari, 1 mars, 7 mars, 8 mars, 14 mars, 22 mars, 29 mars, 12 april, 3 maj, 24 maj, 31 maj, 14 juni, 16 augusti, 23 augusti, 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 1 november, 29 november och 22 november

Regionstyrelsens folkhälsoutskott 2023

Sammanträdesdatum: 27 februari, 2 maj, 12 juni, 28 augusti, 23 oktober och 4 december

Regionstyrelsens personalutskott 2023

Sammanträdesdatum: 10 januari, 27 februari, 28 mars, 11 april, 23 maj, 12 september, 3 oktober, 31 oktober, 5 december

Regionstyrelsens serviceutskott 2023

Sammanträdesdatum: 12 januari, 3 mars, 4 april, 2 maj, 31 maj, 17 augusti, 6 oktober, 31 oktober och 7 december

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2023

Sammanträdesdatum: 24 januari, 3 mars, 23 mars, 11 maj,15 juni, 14 september, 19 oktober, 10 november, 30 november

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 30 mars, 27 april, 15 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december

Funktionsstödsrådet 2023

Sammanträdesdatum: 6 mars, 22 maj, 11 september och 11 december

Pensionärsrådet 2023

Sammanträdesdatum: 23 mars

Ungdomsrådet 2023

Sammanträdesdatum: 12 april, 21 juni, 20 september och 17 oktober

Hjälpte informationen på sidan dig?