Aktuellt

Här finns aktuell information om regional utveckling.

Prenumerera på aktuellt om regional utveckling.

Hantera prenumerationer
 • Nya möjligheter att söka medel för samarbeten med grannregionerna  Har du en projektidé för innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring eller kunskap om gränsregionalt samarbete?
 • Närmare 50 miljoner till långsiktig hållbar utveckling i Skåne och Blekinge  Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde 12 april i Kristianstad med syftet att fördela medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Nyhetsbrev Mars 2024  I detta nyhetsbrev vill vi ge både inspel och inspiration till ett mer jämställt Blekinge.
 • Nominera unga entreprenörer till Emax  Känner du eller är du själv en ung kreativ person? Då ska du nominera dig eller personen till Region Blekinges stipendier till unga entreprenörer!
 • Nyhetsbrev Februari 2024  En allt viktigare fråga för tillväxten av Blekinge är, förutom kompetensförsörjningen, även vår framtida energiförsörjning. Idag använder vi mer energi i Blekinge än vad vi producerar och vi behöver öka vår produktion av hållbar energi. I länet finns goda förutsättningar för att utveckla förnybara energikällor och vi kan på sikt bli en nettoexportör. För flexibilitet i energisystemet krävs ökad överföringskapacitet såväl inom länet som till närliggande regioner.
 • Nyhetsbrev december 2023  Året som gått - en tillbakablick med sikte på framtiden. Nu närmar vi oss slutet 2023 och ser tillbaka på ett spännande men också utmanande år. Samarbeten och samverkan har varit i fokus med både etablerade och nya samarbetspartners.
 • 120 miljoner kronor till Blekinges och Skånes utveckling  Över 120 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden, ESF, och Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas till satsningar på regional utveckling i Blekinge och Skåne. Pengarna ska bland annat användas till att främja konkurrenskraft och kompetensförsörjning.
 • Nyhetsbrev november 2023  Positiv utveckling i Blekinge ställer allt större krav på kompetensförsörjning. Ett stärkt samarbetet mellan industri, offentlig sektor och akademi är några av de saker som vi tar upp i novembers nyhetsbrev.
 • Gemensam satsning på forskning och utveckling inom marin teknik  Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) tecknar avtal om en gemensam satsning på forskning och utveckling inom marin teknik. Avtalet innebär 50 miljoner kronor över en femårsperiod från och med 2024.
 • Nyhetsbrev september 2023  I höstens nyhetsbrev berättar vi om regional utvecklings alla aktiviteter som är pågång framöver. Ny kompetenscheck för företag att söka inom Mind the Gap metoden och mycket mer. Välkommen att ta del av vårt nyhetsbrev.
Hittade du informationen du sökte?