Inköp och upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor och tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Därmed skapas en effektiv konkurrens mellan dem som vill göra affärer med Region Blekinge.

Ett bra arbete med upphandlingar innebär också att Region Blekinge får bra pris och kvalitet vid inköp. Stora och viktiga inköpsområden är förbrukningsmaterial till vården, läkemedel, livsmedel, hjälpmedel, it och medicinteknisk utrustning.

Region Blekinge lägger stor vikt vid kostnadseffektiva affärer, juridik, miljökrav, etiska krav och hållbarhetskrav i upphandlingar. I Region Blekinge är det affärsavdelningen på regionstaben som leder arbetet med upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Kommers


 • Nutrition för öppen- och slutenvård inkl portal. 2024-05-28
  RFI Nutrition för öppen- och slutenvård inkl portal.
  Läs mer

 • Löneväxling 2024 2024-05-28
  Uppdraget omfattar att administrera och förmedla pensionslösning genom växling av bruttolön till avsättning för tjänstepension s.k. löneväxling.
  Läs mer

 • IT-arbetsplatser, mobiltelefoner, tillbehör och tjänster 2024 2024-06-03
  Upphandlingen omfattar mobiltelefoner, surfplattor, stationära och bärbara pc, bildskärmar, tillbehör och tjänster.
  Läs mer

 • Anropsstyrd trafik 2024 2024-06-03
  Upphandlingen avser upprättandet av ett eller flera ramavtal för successiva avrop gällande transporttjänster som benämns som anropsstyrd trafik, bl.a. innefattande färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik samt ett antal turer i kollektivtrafiken som är anropsstyrda.
  Läs mer
Hittade du informationen du sökte?