Visselblåsarfunktion

Visselblåsarlagen finns till för att stärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Region Blekinge har en visselblåsarfunktion där du som anställd kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden.

Inom Region Blekinge ska det kännas lätt och naturligt att prata med någon inom organisationen om du upptäcker saker som inte borde förekomma. Men det finns tillfällen då du som anställd kan vilja vara anonym och det är vid dessa tillfällen som vår visselblåsarfunktion kan användas.

När ska anmälan göras?

Funktionen ska användas om du misstänker att någon i ledande ställning inom Region Blekinge har gjort något eller låtit bli att göra något som kan anses vara ett allvarligt missförhållande. Det ska även finnas ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram och åtgärdas.

Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara:

  • Allvarliga tjänstefel
  • Bedrägeri eller stölder
  • Korruption eller mutor
  • Trakasserier och diskriminering
  • Intressekonflikt eller jäv
  • Informationssäkerhetsincident/personuppgiftsincident
  • Överträdelser mot interna regler och riktlinjer.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla allmänt missnöje eller klagomål eller patientrelaterade/vårdrelaterade synpunkter. Arbets- och anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållande av allmänt intresse.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Region Blekinge. Det kan till exempel handla om förvaltningsdirektör, en person i ledningsgrupp eller en person i nyckelposition som ansvarar för verksamhetskritiska funktioner.

Detta gäller när du anmäler

Alla medarbetare inom Region Blekinge kan använda visselblåsarfunktionen, men även den som söker arbete eller gör praktik hos oss har möjlighet att rapportera via funktionen.

Du är som anmälare omfattas av sekretess och ett utökat skydd i offentlighets- och sekretesslagen där det råder särskild sekretess för personer som använder visselblåsarfunktionen. Även om du inte väljer att vara anonym skyddas du av sekretess och förblir anonym gentemot verksamheten.

Anmälan är en allmän handling

Alla inkomna handlingar räknas som allmän handling och kan därmed begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning. Tänk på att din anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer, som politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Så går det till

Anmälan om missförhållanden går till ett externt företag, EY. De gör en första bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. Bedömningen samt förslag till hantering skickas till en intern grupp i regionen. Den interna gruppen tar, vid behov med stöd av en referensgrupp, ställning till om ärendet ska utredas ytterligare eller om anmälan ska hanteras på annat sätt utifrån visselblåsarlagen. Vidare görs en bedömning om eventuell utredning ska ske med stöd av EY, alternativt internt.

Du anmäler misstänkta förhållanden här: Visselblåsarfunktion i Region Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går även att rapportera missförhållanden per telefon eller boka ett fysiskt möte. Detta kan du göra vardagar klockan 9-17 på telefonnummer 08 520 597 88.

Viktigt att tänka på

Om du lämnar en anonym anmälan får vi inte försöka ta reda på vem du är. Även om du väljer att vara anonym finns det möjlighet att korrespondera med leverantören via deras system. Det kan till exempel vara om något är oklart i din anmälan.

Region Blekinge tillämpar totalt repressalieförbud. Det innebär att vi har nolltolerans mot åtgärder som syftar till att straffa någon som har påtalat missförhållanden. Det gäller både faktiska och upplevda sådana. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras dock inte.

För att garantera anonymitet rekommenderar vi dig att annvända en dator utanför Region Blekinges nätverk när du rapporterar eftersom webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

Hittade du informationen du sökte?