Ryggar på familj i skogen

Om regional utveckling

Vi som lever och verkar i Blekinge har ett viktigt uppdrag: Att bidra till långsiktig utveckling, tillväxt och ökad livskvalitet i Blekinge. Även om vi ständigt påverkas av vår omvärld, har vi i hög grad framtiden i våra egna händer.

Region Blekinge har, i uppdrag av regeringen, ansvaret för den regionala utvecklingen i Blekinge. I uppdraget ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en strategi för regionens utveckling och samordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet.

Regional utveckling omfattar egentligen allt vi åstadkommer för att länet ska må bra och utvecklas. Det som ger växtkraft till vår region. Det är väsentligt att vi ser, förstår och bejakar helheten. Samtidigt behöver vi prioritera de områden som är viktigast för utveckling och där det behövs särskilda insatser och samarbeten.

Ett tydligt fokus och en klar målbild gör det lättare att avgränsa resurser och lägga energi på det som bäst bidrar till det önskade läget. Den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i ett antal prioriterade utmaningar. I vissa fall har vi redan tätpositionen och kan bygga vidare på en god grund. I andra fall behöver vi skapa nya möjligheter.

Hittade du informationen du sökte?