Forskning och utveckling

Utbildning, forskning och verksamhetsutveckling är viktiga delar av hälso- och sjukvården i Blekinge.

Allt arbete som Region Blekinge bedriver inom utbildning, forskning och verksamhetsutveckling syftar i slutändan till att du som invånare i Blekinge ska kunna få en bättre livskvalitet och ett friskare liv.

Blekinge kompetenscentrum

Region Blekinges kompetenscentrum arbetar övergripande med dessa områden och för att nya rön och kunskaper ska omvandlas till praktiska förbättringar i vården.

Blekinge kompetenscentrum arbetar utifrån följande övergripande mål:

  • ta tillvara och samla all kompetens som redan finns och används inom Region Blekinge
  • ta tillvara nya rön och kunskaper och överföra dem till konkreta förbättringar för patienter och vårdsökande i det dagliga arbetet
  • underlätta för Region Blekinge i arbetet med att följa patientens hela väg genom vården.
Hjälpte informationen på sidan dig?