En person står på en stor karta över Blekinge, endast fötterna syns.

Trafik och samhällsplanering

Här kan du läsa om hur Region Blekinge arbetar med trafik och samhällsplanering.

Utvecklingen av bebyggelse, transporter samt fysisk och digital infrastruktur skapar förutsättningar för hela Blekinge att växa. Människor ska ha goda förutsättningar att utvecklas, ha ett gott liv och må bra. Blekinge ska vara en växtplats för människor. För invånaren handlar det om möjligheter till förbättrad livskvalitet och attraktiva livsmiljöer.

Genom att utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet skapas förutsättningar för invånare att leva, arbeta och utvecklas, men även för företagens tillväxt. För att lyckas krävs en samordnad fysisk planering där aktörer samplanerar för att tillsammans utveckla attraktiva, hållbara och väl gestaltade boende- och livsmiljöer i hela länet.

Hittade du informationen du sökte?