Regionsamverkan Sydsverige

Region Blekinge deltar tillsammans med övriga fem regioner i sydsverige i Regionsamverkan Sydsverige.

Inom kulturområdet sker ett tätt samarbete mellan de sex regionerna för att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen. Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka där vi gör det bättre tillsammans tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.

Läs mer om Regionsamverkan Sydsverige kultur här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete sker på politisk och på tjänstepersonsnivå, där både styrande och oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt och hållbar utveckling i sydsverige och Sverige.

I sydsveriges sex regioner bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar cirka 27 procent av Sveriges befolkning. Därmed är Regionsamverkan Sydsverige en kraft att räkna med och en röst att lyssna till, och vi ser möjligheter att åstadkomma förändringar.

Samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige sker även inom följande områden: infrastruktur, kollektivtrafik, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, bredband och digitalisering samt inom energiförsörjning.

Foto: Emelie C Johansson – Folk och kultur, Eskilstuna 2023

Hittade du informationen du sökte?