Villkor för kulturprojektmedel

Följande villkor gäller för Region Blekinges kulturprojektmedel såsom

 • regionala utvecklingsmedel – kultur
 • arrangörs- och aktivitetsstöd
 • produktionsstöd till professionella kulturskapare.

Villkor

 • Om projektet ej genomförs blir organisationen återbetalningsskyldiga.
 • Om projektet tvingas omarbetas kraftigt ska skriftlig kontakt tas med Region Blekinge innan genomförande för godkännande.
 • Om projektet inte kan genomföras inom ansökt tidsperiod ska skriftlig kontakt tas med Region Blekinge i god tid innan tidsperiodens slut för godkännande.
 • Projekt som beviljats bidrag ska vid all marknadsföring (affischer, programblad, publikationer, med mera) tydligt redovisa att Region Blekinge bidragit med medel till projektet.
 • Projektet ska vid användning av spelplatser/lokaler informera om den fysiska tillgängligheten i samband med marknadsföring.
 • Slutredovisning ska vara inlämnad senast sex veckor efter genomfört projekt.
 • Region Blekinge kan i efterhand komma att begära in underlag (exempelvis fakturor, kvitton, utdrag ur bokföringen, lönespecifikationer, och så vidare).
 • Om inte beviljade medel används i enlighet med ändamålet för projektet kan projektägaren bli återbetalningsskyldig.
 • Rekvisitionen ska lämnas in samma år som genomförandet. (Rekvisitionen kan skickas in före genomförandet.)
 • Inga beslut, varken på delegation eller i nämnden, tas under sommaren (ca 20/6-20/8) samt under vintern (ca 15/12-15/2). Ansökan ska vara Region Blekinge tillhanda i god tid före projektet genomförs, normalt två månader innan, sommartid och vintertid längre, se tider ovan.
Hittade du informationen du sökte?