Teater - amatörstöd

Amatörstöd är en förlustgaranti som avser att stimulera verksamheten
bland scenkonstamatörer inom olika genrer i Blekinge och ansöks om hos Riksteatern Blekinge.

Stödet ska stimulera till kvalitetshöjning och fördjupad verksamhet, dels genom kontakt med professionella utövare, dels genom föreställningar, workshops, egna studier etc. Stödet kan ges vid anordnande av utbildning, till anlitande av pedagoger, regissörer etc, under en kortare period eller till projekt för stimulans och kvalitetshöjning.

Kontakta Ann-Christin Bernhardsson för information, ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se
tfn. 072-378 45 89

Hittade du informationen du sökte?