Blekingemodellen

Blekingemodellen innebär att Region Blekinge har beslutat att alla förskole- och skolbarn i åldern 6-16 år ska få ta del utav minst två scenframträdanden med musik, teater och dans per år under skoltid.

Även skolbio och författarbesök ingår numera i Blekingemodellen, musikföreställningar från 3 år samt subventionerad scenkonst i länets gymnasieskolor. Blekingemodellen finansieras av Region Blekinge och av respektive kommun gemensamt genom samverkansavtal.

Region Blekinge fördelar medel till Musik i Blekinge och Blekinge Läns Bildningsförbund för att organisera kultur i skolan. Kommunerna är ansvariga för lokaler och eventuella transporter av elever.

Här finns dans- och teaterutbudet: www.skolscensydost.se Länk till annan webbplats.

Här finns musikutbudet: www.musikutbudunga.se Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta

Paulina Oredsson, utredare utav Blekingemodellen: paulina.oredsson@regionblekinge.se
Christina Vermandis, Musik i Blekinge: christina.vermandis@regionblekinge.se

Foto: Andreas Nilsson

Hjälpte informationen på sidan dig?