Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon av nedanstående för mer information om Kultur för barn och unga i Blekinge

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Verksamhetsutvecklare barn och unga bibliotek Lisa Elmers: lisa.elmers@regionblekinge.se
tfn. 0455-73 71 48

Blekinge museum
Museipedagog Ola Palmgren: ola.palmgren@blekingemuseum.se tfn. 0455-30 49 72 och Avdelningschef Charlotte Nordheim: charlotte.nordheim@blekingemuseum.se tfn. 0766-20 99 01

Filmregion Sydost
Filmkonsulent för barn och unga Niklas Lundin: niklas@filmregionsydost.se tfn. 073-347 79 14

Konst i Blekinge
Konstförmedlare Karin Sandahl Andrén: karin.sandahlandren@regionblekinge.se tfn. 0455-73 71 38

Kulturarv i Blekinge
Verksamhetsutvecklare kulturarv Sigrid Oldenburg: sigrid.oldenburg@regionblekinge.se
tfn. 0455-73 71 44

Kulturcrew
Samordnare Rebecca Yates: rebecca.yates@regionblekinge.se tfn. 0728-80 45 22

Litteratur i Blekinge
Litteraturutvecklare Leila Rudelius: leila.rudelius@regionblekinge.se tfn. 0455-73 71 50

Musik i Blekinge
Producent barn och unga Christina Vermandis: christina.vermandis@regionblekinge.se
tfn. 0455-73 71 59

Regionteatern Blekinge Kronoberg
Dansfrämjande pedagogchef Anna Eklund anna.eklund@regionteatern.se tfn. 0733-42 90 68
Turnéläggare barn och ung David Schagerström david.schagerstrom@regionteatern.se
tfn. 0470-70 05 02

Riksteatern Blekinge
Scenkonstkonsulent Ann-Christin Bernhardsson: ann-christin.bernhardsson@riksteatern.se
tfn. 0455-30 51 43

Slöjd i Blekinge
Verksamhetsutvecklare för slöjd Carina Karlsson: carina.karlsson@regionblekinge.se tfn. 0455-73 71 43 Verksamhetsutvecklare för slöjd Magnus Eriksson: magnus.eriksson@regionblekinge.se
tfn. 0455-73 71 46

Region Blekinge
Kulturstrateg Jonas Olsson: jonas.olsson@regionblekinge.se tfn 0455-73 72 14
Paulina Oredsson, utredare utav Blekingemodellen: paulina.oredsson@regionblekinge.se,
tfn. 0455-73 71 78

Hittade du informationen du sökte?