Kulturarv

Kulturarv är materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan, såsom lämningar, föremål, miljöer och dokument.

Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk, som har överförts mellan generationer, till exempel olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Kulturarv är levande och i förändring. Det är utifrån sin potential för kunskap, upplevelser och identitetsskapande som kulturarv blir relevant.

Kulturarv i Blekinge

Kulturarv i Blekinge är en verksamhet där Blekinges kulturarv lyfts fram och tillgängliggörs, aktörer samlas för samverkan och pedagogisk verksamhet utvecklas. Kulturarvsforum är ett samarbete mellan Region Blekinge, Blekingearkivet, Blekinge museum, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg samt Slöjd i Blekinge.

Läs mer om Kulturarv i Blekinge Öppnas i nytt fönster.

Blekinge museum

Blekinge museum arbetar efter museibegreppet samla-vårda-visa, bland annat genom insamling av föremål, dokumentation, vård och registrering av museisamlingar, digitalisering, museipedagogik samt
utställnings- och programverksamhet. Blekinge museum utvecklar kulturarvspedagogik och arbetar med kunskapsuppbyggnad om länets historia.

Läs mer om Blekinge museums skolprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marinmuseum

Marinmuseum ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet samt Järnvägsmuseet. Marinmuseum är Sveriges nationella museum för
den svenska marinens historia, från år 1522 till idag.

Läs mer om Marinmuseums skolprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

En nationell världsarvsstrategi har tagits fram som ger en samlad beskrivning av arbetet med världsarvskonventionen och arbetet framöver med koppling till Agenda 2030. Ett av Sveriges 15 världsarv ligger i Blekinge, Örlogsstaden Karlskrona, som omges av biosfärområdet Blekinge arkipelag. Örlogsstaden Karlskrona är ett internationellt besöksmål bestående av ett komplext världsarv med många samverkande förvaltare och intressenter, både offentliga och privata.

Läs mer om Örlogsstaden Karlskrona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?