Foto: Sepa Sama

Är du yrkesverksam konstnär i Blekinge?

Om du vill vara med på konstnärssidan är du välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansökan bedöms utifrån nedanstående kriterier som är baserade på Sveriges Konstföreningar och Statens Kulturråds kriterier för att erhålla utställningsersättning. Vi tar emot ansökningar från konstnärer som bor och är verksamma i Blekinge, även konstnärer som verkar i Blekinge under större delen av året.

Kriterier som behöver vara uppfyllda

Har du examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet är du direktkvalificerad. Hit räknas konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfack i Stockholm, Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och Högskolan för fotografi och film (HFF) i Göteborg. Har du en jämförbar utländsk utbildning är du också direktkvalificerad.

Om du saknar högre konstnärlig utbildning ska du uppfylla minst tre av nedanstående sex punkter:

  • Konstnären ska ha genomfört separat utställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden konstutställningsverksamhet.
  • Konstnären ska ha deltagit i samlingsutställning på konsthall eller konstmuseum.
  • Konstnären ska ha utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  • Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit, stipendium från statliga organ, landsting eller kommun.
  • Konstverk av konstnären ska ha köpts in av inköpskommitté tillhörande stat, region, kommun eller museum.
  • Konstnären ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1–5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans rörande det konstnärliga området.

Skicka in dina uppgifter tillsammans med bilder av din konst och en porträttbild.

Skicka ett mejl till Karin Sandahl Andrén, konstförmedlare på Konst i Blekinge