Art Mesh Ronneby Konsthall Kulturcentrum

Avtal, ersättningar och utlysningar

Har du koll på vilka avtal och ersättningar som gäller för konstnärer?
Här har vi samlat länkar till viktiga och matnyttiga länkar.

Rekommendationer gällande ersättning och arvoden - Konstnärernas Riksorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) hjälper sina medlemmar och deras uppdragsgivare med praktiska verktyg såsom avtalsmallar, information om arvodesrekommendationer.
Riktlinjer för skälig ersättning och arbetsvillkor som stärker den konstnärliga yrkesrollen.

Konstnärernas Riksorganisations arvodesrekommendationer avser bildkonstnärer, konsthantverkare, formgivare och liknande yrkesgrupper och anger lägsta rekommenderade nivå. Ersättningsnivå och övriga villkor bör alltid förhandlas.

Goda råd vid alla typer av uppdrag

 • Specificera uppdragets innehåll och omfattning
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand
 • Respektera upphovsrätten
 • Upprätta skriftliga avtal
 • Beakta att arvodet, förutom lön och lönekostnader, ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar och telefon/IT
 • Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” ( Länk till annan webbplats.SKV562)

MU – avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning

MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering.

Information om MU-avtal Länk till annan webbplats.

Bildupphovsrätt

Funderingar om upphovsrätt? Bildupphovsrätt är en liten icke-vinstdrivande organisation och har som sådan endast möjlighet att besvara frågor från medlemmar och personer vill använda våra medlemmars verk samt frågor som rör de ersättningar som vi administrerar.

Sex starka skäl att bli medlem i Bildhupphovsrätt:

 1. Mer tid att skapa
 2. Möjlighet att tjäna pengar
 3. Internationell representation
 4. Rådgivning och stöd
 5. Det är gratis
 6. Förhandlingsstyrka

Information om bildupphovsrätt Länk till annan webbplats.

Information om att bli medlem i bildupphovsrätt Länk till annan webbplats.

Utlysningar

Vill du som konstnär hålla dig uppdaterad om utlysningar av offentlig konst?

 • Konstpool.se Länk till annan webbplats. är en digital plattform för bild- och form- branschen med information om aktuella öppna utlysningar i Sverige och Norden, tex offentliga gestalningsuppdrag, stipendier, tjänster, residens och utställningsmöjligheter.
 • Statens konstråd Länk till annan webbplats. producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer – vårt arbete finns representerat i hela landet.
 • KC SYD, k Länk till annan webbplats.onstnärscentrum syd, är en fristående ideell förening och organiserar i dag cirka 240 yrkesverksamma konstnärer i Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge.