Studiebesök inom Art Mesh

Konstnären Kim Demåne på studiebesök vid Water Jet Lego i Ronneby.

Stipendier och projektmedel

Här är en lista på stipendier och projektmedel som du som konstnärer kan söka.