Kulturcentrum Ronneby

Risoworkshop på Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Om oss

Konst i Blekinge är en plattform för utveckling av bild- och konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge i samarbete med Kulturcentrum, Ronneby konsthall.

Arbetet med Konst i Blekinge handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet.

Konst i Blekinge vill:

  • initiera samarbeten och nätverk regionalt och internationellt och då särskilt med ett Östersjöperspektiv.
  • arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och konstnärer.
  • stärka professionella konstnärers villkor och att få yngre konstnärer att söka sig till länet.
  • arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge (Artist In Residence).
  • vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig kvalitet.
  • skapa en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten.
  • utveckla den fysiska platsen för Konst i Blekinge – Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Upphovsrätt

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att fotografierna av konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Fotografierna är tagna av och för Konst i Blekinge och de fotografiska rättigheterna tillhör Konst i Blekinge om inte annat anges. Dessa fotografier kan delas via digitala/sociala medier i icke-kommersiella sammanhang om upphovsmannen anges, det vill säga Konst i Blekinge.