Gestaltad livsmiljö

Konferensen: Gestaltad livsmiljö – människan i fokus

- Det går! sade Sveriges Riksarkitekt Helena Bjarnegård i sin avslutande kommentar när hon skulle ge några snabba råd till Blekinges fortsatta arbete med gestaltad livsmiljö under vår konferens ”Gestaltad livsmiljö – människan i fokus”. Vi är inspirerade och glada över de olika perspektiv, insikter och kunskap som förmedlades under dagen, liksom över alla deltagare och deras engagemang. Gestaltad livsmiljö handlar mycket kort om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv tillsammans kan bidra till att forma samhället och invånarnas vardag.

Helena Bjarnegård från Boverket pratade bl.a. om omsorgsfullt gestaltade miljöer i det stora och i det lilla. Hon betonade vikten av en helhetssyn, användarbarhet och upplevelser - och tillsammansarbete mellan många aktörer. I politik för gestaltad livsmiljö står ”Kvalitet i arkitektur, form och design handlar om att skapa värden, inte bara för beställaren och brukaren, utan även för det omgivande samhället och framtida generationer:”

Peder Hallkvist, Stadsarkitekt i Örebro kommun, frågade vems glasögon vi har på oss när vi formar stadsdelar, byggnader och platser. Han berättade om Örebros förändringsarbete där tät dialog mellan politik och förvaltning, näringsliv och invånarna har skapat djupare förståelse. Vi fick en ögonblicksbild av komplexiteten i Örebros utvecklingsarbete och de hundratals olika perspektiv som man behöver förhålla sig till, såsom socialt liv, klimatpåverkan, biotopskydd, trafik, trygghet, rörelsemönster, spontanutnyttjande upplevelsevärden osv. I presentationen betonades att också väga experimentella metoder och tekniker, liksom konstens betydelse i arbete och Peder Hallqvist beskrev bl.a. hur konstnärliga gestaltningar och Open Art förändrat bilden av Örebro och inspirerat till t.ex. bilfria gator.

Sofia Wiberg, Forskare, Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan pratade om komplexa samverkansprocesser i relation till att skapa gestaltade livsmiljöer. Vi har en idé om att ”bara vi möts så blir det bra”, medan samverkan är svårt och utmanande. Det kan bli motsättningar och målkonflikter mellan demokratiska processer där invånare ska inkluderas och de krav på mer tidseffektiva processer där aktörer ska komma överens på kort tid. Konstnärer som deltar i planeringsprocesser arbetar ofta med andra metoder för platsförståelse och tillför kritiska dimensioner.

Sofia Wiberg betonade vikten av att ge processer tid, att stanna i det obekväma, det som skaver, och att bejaka det oväntade. LYSSNA på det vi inte förstår. Är ett friktionsfritt samarbete automatiskt något bra? Under föreläsningen föreslog Sofia Wiberg att vi ska dela med oss av svårigheter och inte bara skryta med ”best practise”. Det är då vi lär oss något nytt.

Charlotte Kristensson, Arkitekt och Kompetensområdesansvarig Kunskapsmiljöer, FOJAB, berättade om barnens roll i gestaltningen och hur en projektvision med barnperspektiv genomsyrade arbetet från start till avslut i arbetet med Mörrums nya skola. Ett barn spenderar 22 000 timmar i en skolmiljö – miljön man spenderar sin tid i har en stor betydelse för hur man mår, leker och lär sig. I Mörrums skola är det sömlöst mellan inomhus- och utomhusmiljöerna och det finns inga korridorer eller genomgångsplatser. En genomsiktlighet, olika takhöjder och zoner skapar trygghet. Barnen fick drömma fritt om sin skolgård genom modeller och teckningar som togs med in i planeringsarbetet.

Ebba Högström, Docent och Universitetslektor, Institutionen för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola berättade om erfarenheter från gemensamt lärande under fortbildningskursen Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer. Vad behöver konstnärer, arkitekter, planerare, konstkonsulter, tjänstepersoner veta för att kunna samarbeta över professionsgränser i utveckling av våra gemensamma livsmiljöer och med bakgrund av våra samhällsutmaningar? Kan vi gemensamt utveckla nya kunskaper och innovativa metoder? Deltagarna betonade betydelsen av samtal mellan olika praktiker och att få nya perspektiv på sin egen praktik och roll i förhållande till andra.

I ett panelsamtal diskuterades gestaltad livsmiljö och vad det betyder utifrån olika professioners och maktpositioners perspektiv. I panelen ingick Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket; Christina Mattisson, Regionråd, Region Blekinge; Emina Kovacic, Stadsarkitekt och Stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun; Alice Broberg, tidigare ung kommunutvecklare på Ronneby kommun; Simone Alexandra Ærsøe, konstnär och fotograf, Land404.

Ulrika Wilke från kultur- och bildningsenheten på Region Blekinge modererade konferensen och detta stora ämne med den äran. Anna-Lena Malm, Regional utvecklingsdirektör, och Karlshamns ordförande i Kommunstyrelsens näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott Magnus Sandgren hälsade välkommen. Alexander Krohn har skapat de fina muggarna som föreläsarna fick i present – tänk att avnjuta kaffe i den varje morgon! Musikerna som välkomnade oss på morgonen och i pauser var Matilda Hjärtstam och Dennis Hollström.

Konferensen var ett samarbete mellan Region Blekinge och Karlshamns kommun och arrangeras som avslutning på Karlshamns årliga Arkitekturvecka. Konferensen riktade sig till tjänstepersoner, politiker, arkitekter, planerare, konstnärer och intresserad allmänhet. Under dagen fick alla vår nyproducerade broschyr Gestaltad livsmiljö med Kallbadhuset i Karlshamn på framsidan.

Under fredagseftermiddagen höll Ebba Högström, Jumana Hamdani och Malin Altenby Larsen från Programmet Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola en Walkshop/Workshop med deltagare från stadsbyggnads- och planavdelningar, konst- och forskningsfältet, myndigheter och regionala organisationer.

- Kan ett bi eller en snigel påverka vår syn på hur vi planerar en stad? Kan dofter, ljud, tystnad eller promenadrytm ändra vårt seende?
- Vad kan vi lära av att använda olika sinnen, att zooma ner på marken eller skala upp och ha vår blick mot himlen?
- Vad upplever man om man vandrar med ögonbindel och ledsagare genom en stad?
- Hur kan vi närma oss en plats med fokus mot det dolda, det bortglömda eller oväntade? Vilka saker, platser, djur eller dofter väcker minnen?

Med insamlat material i bevispåsar och gemensamma tester återvände deltagarna och fyllde Karlshamns karta med nytt innehåll, nya upptäckter och nya perspektiv på staden. Eftermiddagens fördjupningspass avslutade vår konferens om Gestaltad Livsmiljö och Arkitekturveckan i Karlshamn.
Konferens och Workshop var ett samarbete mellan Region Blekinge (Regional utveckling, Konst i Blekinge och Kulturarv i Blekinge); Blekinge Tekniska Högskola (Fysisk Planering) samt Karlshamns kommun (Arkitekturveckan i Karlshamn).

Sammanfattning Torun Ekstrand, 3 september 2023

Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö