Kulturcentrum Ronneby

Konstresurscentrum Blekinge

Konsten är del av utvecklingen och tillväxten av en attraktiv region. Det behövs en stabil infrastruktur som fungerar såväl regionalt – som ur ett internationellt omvärldsperspektiv.

Mål och vision

Vårt mål är att Blekinges konstresurscentrum ska vara en experimentell, kreativ och nyskapande plattform för samtidskonst där det oväntade kan hända i mötet mellan människa och konst. Vår vision är att Blekinges konstresurscentrum har en betydande roll i konstutvecklingen i regionen och ur ett Östersjöperspektiv.

Detta vill vi åstadkomma

  • Nya mötesplatser för konstnärer och dess publik
  • Marknadsplats/plattform för konsten
  • Relationer till besöksnäring och turism
  • Internationella kontakter för konstnärer
  • Förutsättningar för konstnärer att arbeta och visa sina verk
  • Möjligheter för konstnärer i länet att vidareutveckla idéer och processer då länet saknar en högre konstutbildning
  • Hitta en naturlig mötesplats för konstnärer som motpol till ensamarbete

Dalia Mikonytė and Adomas Žudys, Blekinge Study

Konst i Blekinge + kulturcentrum Ronneby konsthall - så började det

Konsten är del av utvecklingen och tillväxten av en attraktiv region. Det behövs en stabil infrastruktur som fungerar såväl regionalt – som ur ett internationellt omvärldsperspektiv.

Detta är bakgrunden till varför Ronneby kommun och Region Blekinge år 2017 skrev en politiskt förankrad avsiktsförklaring – att tillsammans ansvara för konstens utveckling i regionen och verka för att etablera ett konstresurscentrum i Blekinge. Allt inom ramen för projektet Konst i Blekinge.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Kulturcentrum Ronneby konsthall, med alla sina fantastiska förutsättningar och närhet till ändamålsenliga och inspirerande lokaler, har blivit det självklara navet för denna satsning. Centrumets digitala plattform finns på konstiblekinge.se Länk till annan webbplats. där flera av regionens konstnärer finns representerade. Där kan alla ta del av aktuella utställningar, poddar, kurser och arrangemang.

Idag kan vi se tillbaka på en verksamhet med många fantastiska initiativ och satsningar som leder oss mot målet – att Blekinge är en region där konsten är en självklar och vital del av samhällsutvecklingen.

Visionsskiss Jens Svefors

Arkitektritningar och visionsskisser

Under de senaste åren har ett intensivt arbete pågått för att utveckla förutsättningarna för konstnärligt arbete i Blekinge. Katalysator är det övergripande namnet på projektet, som även innefattar nya visioner för delar av de fysiska miljön i området kring Kulturcentrum Ronneby.

Arkitekten Jens Svefors fick uppdraget att rita om och tänka nytt kring Katalysatorns inre och yttre rum. Hör honom berätta om detta arbete i ett samtal med Susanne Skog.

Avsnittsinformation

Produktion: Susanne Skog
Musik: Jesper Norda
Ansvarig utgivare: Konst i Blekinge
Visionsskisser: Jens Svefors
Längd: 29 min 07 sek

Lyssna på Konst i Blekinge-podden finns där poddar finns, sök på Konst i Blekinge-podden, eller klicka på länken nedan...

#67 ARKITEKTRITNINGAR & VISIONSSKISSER - KULTURCENTRUM RONNEBY Länk till annan webbplats.

Se Jens Svefors visionskiss som animerad film...

Katalysatorprojektet är en del av det gemensamma regionala och kommunala arbetet att utveckla möjligheter för konstnärer att kunna producera verk, att organisera sig och att arrangera kurser och seminarier. Därmed ökar försörjningsmöjligheterna för konstnärer och platsens kreativa potential förstärks.

Kulturcentrum Ronneby och Konst i Blekinge arbetar tillsammans för att skapa en konstnärlig produktionsplattform som kan påverka konstens och konstnärernas möjligheter att utvecklas i hela länet och genom kontakter i Östersjöländerna. Därför har också visionära ritningar för hela kulturmiljön kring Kulturcentrum gjorts. Arbetet stärker konstens infrastruktur och konsten når ut till medborgare och deltagare genom program och konstnärliga gestaltningar. Visionen i projektet har varit att skapa en plats som fungerar som katalysator för konst- och kunskapsutveckling, nätverkande och konstnärliga residens med lokala, regionala och internationella in- och utblickar.

Projektet Katalysatorn finansierades av Kulturbryggan 2019 – 2022.

Ritningar och vision

Arkitektbyrån Svefors AB har gjort ritningar för omorganisering av de befintliga verkstäderna inom grafik och textiltryck och skapat plats för gemensamhetsutrymmen och en fotostudio för konstnärer. Ritningarna för Massmanska kvarnen inbegriper enkla övernattningsrum, gemensamhetsytor och residensstudios. Ronneby kommun har fått bygglov för arbetet och i nuläget är alla tekniska undersökningar genomförda.

Svefors har skapat visionsskisser för hela området runt Kulturcentrum, Sockerbruket och platsen vid ån. Ritningarna visar på ett trafikfritt område med plats för människor och en rörlig scen där gångstråket längs ån mot Massmanska finns med. Det finns en inspirerande animation över utomhusområdet, vilken öppnar upp för konkreta möjligheter till en utveckling av utomhusmiljön med plats inte bara för bild och form, utan också för performance, scenkonst och musik.

 

Kulturcentrum Ronneby konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/Region Blekinge för att stärka konsten i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.

Visionsskiss Jens Svefors
Visionsskiss Jens Svefors
Visionsskiss Jens Svefors