Art Mesh

Produktionerna och utställningen i Art Mesh-projektet har genomförts inom ramen för Konst i Blekinges projekt Art Eco System som beviljats utvecklingsmedel av Kulturrådet.

Art Mesh-projektet

Konst i Blekinge ville ge konstnärer tid och möjlighet att utveckla idéer och pröva olika produktionstekniker tillsammans med företag i Blekinge och utlyste en serie produktionsstipendier.

Innan dess gjorde vi besök på olika industrier och diskuterade företagens tekniker och möjligheter för att skapa goda förutsättningar för konstnärliga processer.

En prövande arbetsprocess och en ömsesidighet mellan konstnärer och företagen sattes i fokus. Hur kommunicerar konstnärer och ingenjörer om sina olika arbetsmetoder?

För en konstnär kan t.ex. slumpen, överraskningen, eller det som en ingenjör skulle kalla ett ”misslyckande”, vara intressant. Kan en maskin få svängrum att göra annat än det den programmerats till? Vad händer när Artificiell intelligens utför skissen till ett konstverk? Hur kan de idéer som en konstnär arbetat fram manuellt och i unikt format fungera med industriell produktion?
Konstnärerna och industrierna har utmanats i processerna. Konstnärerna kan nu mera om tekniker och företagen har inspirerats till nya konstnärliga samarbeten och metoder.

Resultaten och processerna visades under en utställning på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Konstverken som utförts med robot tuft, vattenskärning och 3D-print med återbrukat material tog plats i den tidigare industribyggnaden för Kockums emaljerverk.

En interaktiv mobil produktion riktade sig särskilt till skapande verkstadsarbete med barn och unga i Blekinge.

Industrierna som medverkat i Art Mesh arbetar på en internationell spjutspetsnivå och med miljövänliga tekniker och förhållningssätt. Blekinges Uppfinnareverkstad är sprungen ur den klassiska fabriksmiljön vid Mörrumsån, där många innovationer skapats.

Konstnärer som deltog i projektet Art Mesh
Pia König, Annika Ekdahl, Haidar Mahdi, Jumana Hamdani, Kim Demåne och
Sofia de la Fuente.

Konstnärer med koppling til A.I.R. Blekinge som deltog i projektet Art Mesh:
Varvara Guljajeva & Mar Canet, Estland, Dalia Mikonytė & Adomas Žudys, Litauen
Taavi Suisalu, Estland

Industrier och en uppfinnarverkstad som medverkat i projektet Art Mesh
Hitex Robot Tuft AB vid Mörrumsån i Svängsta var allra först med att göra specialbeställda mattor med tekniken tuft, där tuftrobotar sköter om det man tidigare gjorde för hand.

Sculptur Sweden AB i Karlshamn är ett företag som specialiserat sig på 3D-printing med robot i kombination med cirkulära modeller där återbrukat material används.

Water Jet Lego AB ligger i Ronneby och är specialister inom vattenskärning. Det är en precisionssäker och miljövänlig teknik där de arbetar med skärning i storleken tusendels millimeter till monumental skala.

Blekinge Uppfinnareverkstad finns i Halda Utvecklingscentrum och har en väl
utvecklad maskinpark för t.ex. svetsning, metallbearbetning, mekatronik och trä.
Det är en ideell förening där man också kan få expertstöd för t.ex. prototyputveckling.