Aktuellt om konst i Blekinge

Amanda Hoffner

"Sånt jag gör" - en barnkonstbok med recept på kreativitet av Amanda Hoffner

Konstnären och pedagogen Amanda Hoffner har skapat en barnkonstbok med fokus på kreativitet för barn i åldrarna 4-6 år. Hon lyfter behovet och lusten av att skapa och uttrycka sig konstnärligt. Kreativitet, fantasi och lek främjar barns utveckling på flera olika sätt som språkligt och motoriskt.

Boken ”Sånt jag gör” är ett konstverk i sig och den ger konkreta och handfasta tips på hur du kan arbeta kreativt genom huvudrollsinnehavaren Rita som inspirerar läsarna till eget skapande.

Projektet med Amanda Hoffners barnkonstbok startade med en utlysning av Konst i Blekinge / Region Blekinge och riktade sig till konstnärer som är verksamma i eller har koppling till Blekinge. Utlysningen handlade om att göra ett förslag till en barnkonstbok utifrån sitt eget konstnärliga perspektiv. Resultatet av samarbetet blev boken ”Sånt jag gör”.

Amandas arbete visas just nu i utställningen ”Sånt jag gör” på Kulturcentrum Ronneby konsthall. Utställningen pågår fram till söndag den 12 mars men arbetet med boken fortsätter. Boken är tryckt i en upplaga på 1700 exemplar och kommer under våren att delas ut till alla förskolor i Blekinge. Den kommer även att spridas till bibliotek, vårdcentraler, väntrum och andra platser där barn rör sig. Boken är en bra utgångspunkt för inspiration, diskussion och att arbeta kreativt i grupp. Du hittar till exempel recept på lera, hur du kan arbeta med sockermåleri eller befolka en stad med klipp figurer.

– Jag har skapat en bok som utgår från barnets perspektiv där vi får följa en karaktär som utforskar sitt skapande. Jag vill att karaktären ska verka som barnets röst genom boken. Att bjuda in barnet som medskapare av boken och därmed minska gränsen mellan författaren och läsaren. Det ger barnet självförtroendet att skapa eget innehåll. Det är viktigt med låga trösklar för skapandet och att inga dyra material behövs. Det ska gå att skapa av sådant som finns hemma, säger Amanda Hoffner.

Utställningen Sånt jag gör

Amanda Hoffner lyfter också vikten av att tala om och se på det man skapat tillsammans med andra. Varför inte bygga en utställning tillsammans på förskolan och bjuda in föräldrar och anhöriga till ett vernissage? Det väcker både stolthet och lust, men visar också att man tar barnens kreativitet på allvar.

Boken, utställningen och tillhörande program med workshops för både barn, unga och pedagoger är en stor satsning och bygger på en demokratisk idé, att tillgängliggöra konsten. Barn och unga har rätt till kultur och konst. Enligt Barnkonventionen har barn rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Det inbegriper inte bara tal och skrift utan även konstnärlig yttrandefrihet.

Amanda Hoffner har sina rötter i Karlshamn och är utbildad vid HDK-Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg och på Konstfack i Stockholm.

Konst i Blekinge samarbetar med Kulturcentrum Ronneby konsthall för att stärka konstområdet i regionen. Syftet är att skapa en infrastruktur för konsten i länet och skapa goda förutsättningar för konsten både regionalt och internationellt.